Kako nastaje logo?

2020-04-24

Logo je grafički oblik koji predstavlja vizualni identitet tvrtke ili projekta, a može se sastojati od stiliziranog imena, ikone ili njihove kombinacije. Iako mnoge firme imaju vrlo jednostavna rješenja za logo, to ne znači da je proces dizajniranja brz i jednostavan.

1. Prikupljanje informacija

Prije dizajna loga, potrebno je sakupiti sve bitne informacije: čime se firma bavi, tko su njezini klijenti, koja im je misija, gdje posluje, na koji način se oglašava itd. Zatim je potrebno predvidjeti kako će se logo koristiti - neke firme logo koriste isključivo u digitalnom obliku, na aplikacijama, web-stranicama i društvenim mrežama, dok druge trebaju logo na tiskanim materijalima, odjeći, vozilima itd.

2. Brainstorming

Kada imamo sve potrebne informacije, možemo početi s idejama. Ponekad klijenti i sami imaju prijedloge ili konkretne želje koje dizajnerima mogu biti pomoć i dobra smjernica, ali isto tako mogu i odmoći. Dizajner je tu da pronađe rješenje koje će ispravno komunicirati s potencijalnim korisnicima, stoga klijentova želja da se u dizajnu upotrijebi njihova najdraža boja ponekad jednostavno ne pridonosi najboljem mogućem rješenju.

Dizajneri s višegodišnjim iskustvom brzo i efikasno rade u programima za dizajn (npr. Adobe Illustrator), no najefikasniji i najbrži način za osmišljanje ideja i dalje ostaju olovka i papir. Ako dizajn započnemo time da za početak samo skiciramo sve što nam padne na pamet, ma koliko loše nam se neke ideje činile, velike su šanse da ćemo na tom komadu papira doći do rješenja. 

Skice ne trebaju biti savršeno uredne, ali ako na nekoj ideji provedemo više vremena i napravimo ju detaljno, nećemo imati puno posla oko izrade loga na računalu. Zato iz brda ideja koje stavljamo na papir treba prepoznati one s potencijalom i njima se malo više pozabaviti. 

Vrijeme koje provedemo skicirajući trebalo bi biti najkreativniji segment izrade loga.

Na slikama su neke od mojih početnih ideja za zadnji projekt na kojem sam radila

3. Digitalizacija najboljih ideja

Ovaj korak dolazi na red tek kad imamo jasnu viziju kako bi logo trebao izgledati. Ako smo se dovoljno potrudili oko detalja, omjera i sveukupnog izgleda skica, znat ćemo koje ideje dolaze u obzir.

Kada izrađujemo logo u digitalnom obliku, najbolje ga je izraditi u crnoj boji jer je tako najlakše vidjeti funkcionira li logo, ima li previše ili premalo negativnog prostora (prazan prostor između elemenata dizajna) itd. Drugi korak je prebacivanje loga u bijelu boju na crnoj pozadini. Tek kada ste zadovoljni samim oblikom dizajna, dodajte boje koje želite koristiti.

4. Prezentacija dizajna

Kada je logo gotov, treba ga prezentirati klijentu. Ovdje se vraćamo na prvi korak i razmišljamo o tome na koji način će se logo koristiti. Klijenta je dobro podsjetiti na ciljeve koji su postavljeni na početku te objasniti proces rada i dolaska do rješenja. Također je preporučljivo prikazati klijentu na koji će se način logo moći koristiti u praksi. Za prezentaciju loga na vizitkama, posterima, zgradama i mnogim drugim stvarima dostupni su besplatni mock-upovi (Graphic Burger, Mockup World) koji vam neće oduzeti mnogo vremena, a klijentima pomažu da si lakše predoče implementaciju svog novog vizualnog identiteta.