Komercijalna fotografija

Komercijalna ili poslovna fotografija svaka je vrsta fotografije koja služi za predstavljanje i promociju poslovnih aktivnosti neke korporacije, tvrtke, obrta ili pojedinca. 

U komercijalnu fotografiju spadaju fotografije poslovnih prostora, poslovnih portreta te fotografije proizvoda. Fotografije proizvoda mogu se koristiti za kataloge u tiskanom izdanju, za webshopove ili općenito za online prezentaciju i prodaju, društvene mreže i reklamne potrebe.

KLIJENTI

BÈSIDE dizajn

Ordinacija dentalne medicine Zrinka Galetić Stipčević, dr.med.dent.